wtorek, 17 lutego 2015

Tydzień kokosowy w Villi Antiuqa -zapowiedź.

Już 23 lutego 2015 r. w Villi Antiqua rozpoczniemy „Tydzień Kokosowy”!
           
          Kokos to orzech posiadający mnóstwo właściwości zdrowotnych. Zawiera cenne witaminy, minerały a nawet rzadko spotykaną grupę kwasów tłuszczowych m.in. przyśpieszających przemianę materii.
           Co ciekawe kokos zawiera więcej potasu niż banany, który to jest przecież bardzo istotny w prawidłowej pracy mięśni i dobrej koncentracji oraz pomaga obniżyć ciśnienie tętnicze. Wraz z zawartym w kokosie magnezem przeciwdziała także skurczom, stabilizuje funkcje układu nerwowego i usprawnia pracę szarych komórek, poprawiając również nasza pamięć.
          Ponadto ten owoc palmy kokosowej dzięki zawartości żelaza oraz witaminy C wzmacnia odporność organizmu, działa przeciwkrwotocznie oraz łagodzi dolegliwości sercowe. Nie zapominajmy również o znaczeniu mleka kokosowego w leczeniu anemii czy niedożywienia, chorób układu pokarmowego oraz roli w nawadnianiu organizm poprzez uzupełnienie poziomu elektrolitów.
        To tylko część właściwości kokosu, których nie sposób wręcz wymienić wszystkich. Wspomnieć jednak należy również o zawartości białka, cynku, fosforu, sodu, wapnia, witamin z grupy B, witamin E i K oraz kwasie foliowym.
        W obliczu tych faktów nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zaprosić wszystkich do Villi Antiqua na wyśmienite specjały przygotowane z przepysznego, prozdrowotnego kokosu!


niedziela, 1 lutego 2015

Regulamin konkursu Walentynkowego organizowanego na profilu Facebook Villa Antiqua.

 #‎KONKURS‬ WALENTYNKOWY!
Zasady:
1. Zrób zdjęcie zgodnie z tematem „Czym jest dla mnie miłość”
2. Umieść je w komentarzu z tagiem ‪#‎walentynkivillaantiqua‬ lub na Instagramie z tagiem #walentynkivillaantiqua do 08.02.2014
Jeśli masz ochotę to:
Polub nasz funpage: www.facebook.com/VillaAntiqua
Udostępnij post konkursowy.
Laureatów wyłonimy 09.02.2014
Nagrody: Romantyczny pobyt w Villi Antiqua w dniu 14.02.2015 (nocleg ze śniadaniem), Walentynkowy deser dla dwojga lub Walentynkowy Antek!
REGULAMIN KONKURSU WALENTYNKOWEGO
I. DEFINICJE 
 1. Organizatorem Konkursu Walentynkowego jest Villa Antiqua z siedzibą w Raciborzu 47-400, ul. Piotrowska 16.
 2. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w terminie wskazanym spełni warunki konkursu.
 3. Zwycięzcami Konkursu, zwanymi dalej „Zwycięzcami” są Uczestnicy, których zgłoszenia zostaną wybrane przez jury konkursu.
 4. Nagrody przyznawane Zwycięzcom Konkursu, zwane dalej „Nagrodami” to nocleg w Villi Antiqua w dniu 14.02.2015, deser dla dwóch osób w Villi Antiqua w dniu 14.02.2015 lub Maskotka „Antek”
II. PRZEBIEG KONKURSU
 1. Konkurs trwa w dniach 01.02.2015 - 08.02.2015.
 2. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik musi zrobić oraz umieścić zdjęcie konkursowe zgodnie z tematem „Czym jest dla mnie miłość” w komentarzu na facebooku lub Instagramie z tagiem #walentynkivillaantiqua.
 3. Każdy Uczestnik może umieścić tylko jedno zdjęcie.
 4. Każdy Uczestnik musi być fanem Villi Antiqua na facebooku
 5. Każdy Uczestnik, który w jakikolwiek sposób spróbuje zakłócić przebieg konkursu, zostanie zdyskwalifikowany ze skutkiem natychmiastowym.
 6. W przypadku dyskwalifikacji pierwotnego Zwycięzcy, nagrodę otrzyma następny w kolejności Uczestnik, który zostanie wybrany przez jury.
 7. Organizator ogłosi wyniki w dniu 09.02.2015
 8. W miejscu ogłoszenia wyników znajdzie się informacja o terminie zgłoszenia się po nagrodę. Nie zgłoszenie się w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody.
 9. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 10. Nagrody w konkursie otrzyma 3 Uczestników.
III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA, REKLAMACJE 
 1. Organizator obowiązany jest, w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, przekazać Nagrodę Zwycięzcy.
 2. Nagroda zostanie wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.(dotyczy maskotki Antka)
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady przedmiotów, stanowiących Nagrody w Konkursie, o ile powstały one z przyczyn, za które nie ponosi on odpowiedzialności.
 4. Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora: info@villaantiqua.pl w terminie 14 dni, od dnia zakończenia konkursu.
 5. Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 14 dni od jej prawidłowego złożenia Organizatorowi. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
 6. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, oraz adres mailowy Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 7. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres mailowy podany w reklamacji.
 8. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w punkcie 6 powyżej nie będą rozpatrywane.
IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu realizacji Konkursu i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926) oraz w celach marketingowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu.
 3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość poprawiania swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: info@villaantiqua.pl
 4. Uczestnik ma prawo do usunięcia swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: info@villaantiqua.pl. Dane zostaną usunięte w ciągu 14 dni od otrzymania stosownej prośby.
 5. Podawanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.
 6. Dane gromadzone podczas realizacji Konkursu będą wykorzystywane jedynie przez Administratora Danych. Nie będą udostępniane żadnej innej organizacji, osobom fizycznym lub innym podmiotom trzecim bez zgody Uczestnika.
 7. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na powyższe warunki i zasady ochrony danych osobowych.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 1. Uczestnictwa w Konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawo do żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.
 2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.
 3. Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też wpierany przez właściciela serwisu Facebook.
 4. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie podanej przez Organizatora w opisie konkursu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...